Performans Bilgi Sistemi

Personel modülünün amacı 657 sayılı devlet memurları kapsamındaki tüm personel (Akademik, İdari, sözleşmeli, geçici görevli, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir. Üniversite personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp, tüm personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri yürürlükte olan personel mevzuatına uygun olarak tutulmaktadır. Ayrıca bu kayıtların, DPB (Devlet Personel Başkanlığı) ve YÖK'te tutulan kayıtlarla uyumludur. Mernis, KBS, HİTAP ve YÖKSİS gibi üniversitelerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olduğu kurumlar tarafından geliştirilebilen merkezi otomasyonlarla entegrasyonu mevcuttur. 2547 sayılı Akademik Kanunu kapsamaktadır. 
Üniversiteniz öğretim elemanlarının denetimleri altında ve kendileri tarafından güncellenen sistem; öğretim elemanlarının kişisel bilgilerinin yanında, araştırma faaliyetleri, eğitim öğretim faaliyetleri gibi akademik çalışmaları ile ilgili bilgiler içermektedir.